Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Pendora , zoals deze beschikbaar is gesteld door Pendora .
In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. De algemene voorwaarden kunnen op elk moment en zonder aankondiging gewijzigd worden.
 1. De verkoper
  De webwinkel Pendora is eigendom van Roelof Dirkx met maatschappelijke zetel te Jan Baptist Davidstraat 5 - 2850 Boom – België, tel. 0479/864 865, Ondernemingsnummer: 0632.679.035
Emailadres: info@pendora.be
 
 1. Toepassing
  Door het doorsturen van de online bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
  Samen met deze voorwaarden gaat u akkoord om geen frauduleuze of valse bestellingen te plaatsen. Als we een dergelijke bestelling is geplaatst, zijn we gerechtigd om de bestelling te annuleren en de betreffende overheidsinstanties hierover te informeren.
 
 1. Prijzen
  3.1 De prijzen vermeld op de website zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendmogelijkheden kan u kiezen bij het afrekenen.
  3.2 Verzending gebeurt via Bpost, DPD of PostNL
  in België, in Nederland via DPD of PostNL, in Groothertogdom Luxemburg via DPD, 1-2 werkdagen na ontvangst van uw betaling. We behouden ons het recht, zonder schritelijke mededeling, onze verzender ten allen tijden te wijzigen.
  3.3 Pendora kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten.
3.4 Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 
 1. Intellectueel eigendom, Reproducties 
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pendora is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Pendora.
Vermist alle producten van Pendora eigen productie zijn, vallen deze producten ook onder het intellectueel eigendom van Pendora en is het niet toegestaan kopiën, reproducties , noch varianten te maken van deze producten.
 
 1. Bestelling
  Nadat je je bestelling geplaatst hebt, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de orderbevestiging van je bestelling (en eventuele online betaling).
  Mocht er een fout in ons voorraadsysteem geslopen zijn en een artikel is toch niet meer voorradig, krijg je daar ten laatste de volgende werkdag bericht van. Pendora behoudt zich het recht een bestelling te weigeren.
Bij het plaatsen van de bestelling deelt de koper zijn naam , telefoonnummer, emailadres en adresgegevens mee. De koper garandeert dat deze door hem meegedeelde gegevens waarheidsgetrouw zijn.
 1. Online aankopen

Hoe kan ik bestellen?
Bij elk product staat een knop ‘bestellen’ om het artikel aan de winkelwagen toe te voegen. Wanneer deze wordt aangeklikt, wordt het artikel aan de winkelwagen toegevoegd. Dit is zichtbaar in het icoon bovenaan de pagina. Wanneer alle gewenste producten aan de winkelwagen zijn toegevoegd, klikt u rechts bovenaan de pagina op ‘Winkelwagen’ en vervolgens op ‘Bestellen deze artikelen’.
Hier kunt u de benodigde (adres)gegevens invullen, aantallen wijzigen, een verzend- en betalingsmethode kiezen, etc. Als u de bestelling wilt afronden klikt u op ‘Bestellen met betalingsverplichting’. Na betaling ontvangt u een bestelbevestiging op het opgegeven e-mailadres. In uw account kunt u bij ‘Bestellingen’ de status van de bestelling online volgen.
Wanneer de bestelling is verzonden ontvangt u een verzendbevestiging per e-mail. Hierin staat een Track & Trace nummer waarmee u de status van de bestelling online kunt bekijken via de website van de afleverservice.

Hoe zie ik of een artikel leverbaar is?
Of en binnen welke termijn een artikel leverbaar is, wordt aangegeven met een beschrijving bij elk product.


Pendora is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
 
 1. Kwaliteit
  De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken. De instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm /smartphone hebben er ook invloed op. 
 2. Betaling
  Betaling kan gebeuren op volgende manieren:
  - Bancontact
  • Visa
  • Mastercard
  • PayPal
  • Bankoverschrijving (vooruitbetaling) op het KBC rekeningnummer BE16 7360 1443 4674 op naam van Pendora met vermelding van uw bestelnummer.
Er kunnen extra kosten aangerekend worden tijdens afrekenen, afhankelijk van de door de koper gekozen betaalmethode.
 
 1. Levering & Retourzendingen
  Binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van de betaling, wordt het pakje aan onze transporteur overhandigd.
  Indien de klant niet aanwezig is op het leveringsadres, wordt het pakket ter beschikking gesteld in het postkantoor/afhaalpunt. Bij niet tijdige ophaling van het pakket door de klant wordt het pakket teruggestuurd naar Pendora. De klant is verantwoordelijk voor het doorgeven van het correcte afleveradres. Indien een pakket niet leverbaar is door ontbrekende of verkeerde adresgegevens, zal het pakket door BPost teruggestuurd worden naar Pendora.  
Indien de klant het pakket opnieuw wil laten opsturen, dienen de verzendkosten opnieuw betaald te worden. De kosten voor het opnieuw opsturen van de zending dienen eerst voldaan te worden alvorens uw bestelling opnieuw verstuurd kan worden met de correcte adresgegevens. 
Zoniet wordt het aankoopbedrag terug gestort, uitgezonderd van de verwerkingskost voor het annuleren (5 euro) en de verzendingskost.

 
 1. Verzakingsrecht – retourneren
  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Pendora.`
Indien het herroepingsrecht van toepassing is:
De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag (voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen)) "waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt."
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant  

Pendora
Jan Baptist Davidstraat 5
2850 Boom. 


, e-mailadres: info@pendora.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Indien de klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht kan gebruik gemaakt worden van e-mail met duidelijke vermelding van staat van het product, alsook (wij vragen dit ter verbetering van onze service) reden van herroeping.
Na ontvangst van goedkeuring door Pendora via e-mail, dient de e-mail met goedkeuring door Pendora bijgevoegd te worden in het pakket bij de terug te sturen producten.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Pendora heeft meegedeeld, terugzenden aan

Pendora
Jan Baptist Davidstraat 5
2850 Boom. 


De klant is op tijd als de goederen terug ontvangen werden door Pendora, voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Pendora zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in nieuwstaat en ongebruikt zijn, in de originele verpakking bevinden en samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs komen in aanmerking voor volledige terugbetaling.
Indien aan een of meerdere voorwaarden niet wordt voldaan kan een waardevermindering in rekening worden gebracht.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Pendora alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten om het goed bij de eerste bestelling bij de klant geleverd te krijgen, aan de klant terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat Pendora op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen.
Bij verkoopovereenkomsten kan Pendora wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Pendora geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
Pendora betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht indien dit mogelijk is.
De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: artikels in solden, in outlet/tweedekans of artikels op bestelling van de klant of op maat gemaakte producten.
Verzendingskosten worden niet geretourneerd aan de klant. Indien bij de bestelling gratis verzending werd genoten, behouden wij het recht de kost van verzending af te trekken van uw terugbetaling.

 
 1. Verwerking van persoonsgegevens
Pendora verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
Aangezien Pendora de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens waardeert en respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dan wel de General Data Protection Regulation (GDPR), alsook met alle toepasselijke nationale regelgeving.

Pendora verzamelt persoonsgegevens via overeenkomsten die u (rechtstreeks of onrechtstreeks) met ons sluit, via vrijwillige verstrekking hiervan door de betrokkene (al dan niet via contactformulieren), dan wel door het gebruik van onze website en sociale media (waarin besloten de daaraan gekoppelde technologieën zoals cookies). Pendora verwerkt persoonsgegevens, bestaande uit gegevens van de klant, haar aandeelhouders, bestuurders, werknemers, en meer algemeen alle gegevens die in het kader van de samenwerking wordt verstrekt. De persoonsgegevens die door Pendora worden verzameld zijn identificatiegegevens, consumptiegewoonten, financiële bijzonderheden. De persoonsgegevens worden door Pendora steeds verzameld en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de met haar gesloten overeenkomsten, om de toepasselijke wettelijke verplichtingen te kunnen naleven, voor marketingdoeleinden (waartegen u zich te allen tijde kunt verzetten), dan wel voor de verbetering van onze diensten. De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, dan wel gebruik te kunnen maken van de toepassingen van Pendora. Bij gebrek aan het verstrekken van de vereiste persoonsgegevens kan geen overeenkomst worden gesloten, of kan geen toegang tot deze toepassingen worden verschaft.

Uw persoonsgegevens zijn binnen Pendora alleen toegankelijk voor de werknemers en medewerkers die in het kader van hun takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers en medewerkers zijn gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer Pendora beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de wettelijke vereisten voldoet en uw rechten worden gewaarborgd. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan volgende categorieën van ontvangers: groepsvennootschappen, verzekeraars, externe boekhouders, IT leveranciers, marketingbedrijven, fabrikanten, leveranciers, bezorgbedrijven.
 
 1. Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
In geval van fysieke verkoop zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Pendora bevoegd bij gerechtelijke geschillen. Bij online verkoop zijn de rechtbanken van de woonplaats van de Consument bevoegd bij gerechtelijke geschillen. 
 
 1. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Pendora, zonder dat dit afbreuk doet aan de risico overdracht zoals in artikels “levering” en “betaling” omschreven.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Pendora te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 
 1. Verzending
  Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending. De producten worden zo verpakt dat beschadigingen onmogelijk zijn. Bestellingen worden onder normale omstandigheden binnen de 1-2 werkdagen na ontvangst van uw betaling verstuurd. Onze transporteur voor levering in België is Bpost, DPD of PostNL, voor Nederland is dit DPD of PostNL. Voor Groothertogdom Luxemburg is dit DPD.
We behouden ons het recht, zonder schritelijke mededeling, onze verzender ten allen tijden te wijzigen
Pendora behoudt zich het recht de gepaste transporteur te selecteren.  Het trackingnummer wordt toegevoegd aan de gegevens van uw bestelling.
De verzendkosten zullen steeds aan de ontvanger aangerekend worden. Wij adviseren u om bestellingen zoveel mogelijk te groeperen, om hogere verzendkosten te vermijden.

We doen ons best alle goederen zo goed mogelijk te beschermen tijdens het transport.

We leveren enkel aan landen binnen de Europese Unie.


Algemene voorwaarden Augustus 2023